Предупреждающая услуги
Dana
Предупреждающая услуги
Войти в систему.
Пользователь
| | $ | £ | CZ | EN | RU
Язык и валюта
| | $ | £
deystviye besplatnaya dostavka
бесплатной доставки.

Введите адрес электронной почты, и мы вышлем вам КОД для бесплатной доставки

*
Послать
Bellesfleurs logo
Предупреждающая услуги
Dana
Предупреждающая услуги
Корзина покупок
Ваша корзина пуста.
Войти в систему.
Пользователь
CZK | | US$ | £
US$
| | $ | £
CZ | EN | RU
RU

Podmínky užívání Zákaznického centra

Uděluji souhlas společnosti Květinový svět s.r.o., IČ: 28385829, sídlem Bělehradská 382/124, Praha 2), kontakt: info@bellesfleurs.cz, se zpracováním shora uvedených osobních údajů, automatizovaně nebo jinými prostředky, za účelem využívání služeb Zákaznického centra na webových stránkách www.bellesfleurs.cz. Využívání služeb Zákaznického centra zahrnuje zejménazasílání mnou nastavitelných upomínek a nastavení adres pro doručování zboží dle mých objednávek. Současně potvrzuji, že jsem byl informován společností Květinový svět s.r.o., že mám právo

  1. aby mi společnost Květinový svět s.r.o. umožnila přístup k mým osobním údajům, tzn. potvrdila, zda a případně jaké mé osobní údaje zpracovává;

  2. aby společnost Květinový svět s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů týkajících se mé osoby a mé neúplné osobní údaje doplnila;

  3. odvolat souhlas se zpracováním mých osobních údajů či vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů (zasláním odvolání souhlasu či námitky na adresu Květinový svět, s.r.o., Bělehradská 124, 1200 Praha 2, nebo emailem na adresu info@bellesfleurs.czs uvedením předmětu ODEBRÁNÍ SOUHLASU, případně jinou vhodnou formou), odvolání souhlasu se nevztahuje na zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu;  

  4. aby společnost Květinový svět s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu výmaz mých osobních údajů, odvolám-li souhlas s jejich zpracováním, uplatním-li námitku proti jejich zpracování, nebo požádám-li o jejich výmaz;

  5. na přenositelnost mých osobních údajů, tzn. aby mi společnost Květinový svět s.r.o. předala osobní údaje, které ve vztahu k mé osobě zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

  6. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále potvrzuji, že jsem byl společností Květinový svět, s.r.o. informován, že mé osobní údaje budou společností Květinový svět s.r.o. uloženy na dobu neurčitou, tj. dokud neprojevím vůli, aby byly tyto údaje vymazány, případně do té doby, dokud společnost Květinový svět s.r.o. bude poskytovat služby Zákaznického centra.