Bellesfleurs logo
Upomínková služba
Radek
Váš košík je prázdný.
Přihlásit se.
| | $ | £ | CZ | EN | RU
| | $ | £
Doručení po Praze již za 90 minut
Doručení po celé ČR

 

Děláme maminkám radost

Děláme maminkám radost

Jsou tady pro nás, když nás něco bolí, jsme smutní, potřebujeme radu, pomoc, pohlazení... Mámy, matky, maminky, mamičky! Ať už jim říkáte jakkoliv, potěšte je 14. května kyticí. Svátek matek se slaví už desítky let. Máma je zkrátka jen jedna!

Plánujete maminku obdarovat květinami? Pak soutěžte s námi a když se stanete jedním z deseti vítězů, vrátíme Vám za Váš nákup peníze. Mámu tak můžete vzít třeba na večeři.

Co pro to udělat?

Objednejte přes nás e-shop v období 27. 4. - 14. 5. kytici v minimální hodnotě 399 Kč a za maximálně 5 000 Kč. Po obdarování Vaší maminku s voňavým dárkem vyfoťte a pošlete na e-mail soutez@bellesfleurs.cz do 16. 5. 

Kdo tak udělá, jeho fotografie se ocitne od 17. do 23. 5. na facebookovém profilu Belles Fleurs.

Zřídíme speciální album s názvem Děláte maminkám radost. 

Autoři deseti fotografií, které do 23. 5. získají nejvíce "like" , dostanou své peníze zpět.

Těšíme se na rozzářené obličeje Vašich maminek!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1) Pořadatel soutěže

Květinový svět, s. r. o., IČO 28385829, se sídlem Bělehradská 124, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13785.

2) Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá od 27. 4. 2017 do 23. 5. 2017 12 h.

3) Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Květinový svět s.r.o., jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

4) Pravidla soutěže

4.1 Účastník, aby byl zahrnut do soutěže, musí realizovat nákup kytice v minimální hodnotě 399 Kč a maximální hodnotě 5 000 Kč v e-shopu www. BellesFleurs.cz v době od 27. 4. 2017 do 14. 5. 2017 včetně. Potvrzením své objednávky dává soutěžící souhlas s pravidly soutěže.

4.2 Po doručení objednaného zboží se obdarovaný vyfotí s kyticí a fotografii zašle na e-mail soutez@bellesfleurs.cz. Všechny fotografie, které na uvedený e-mail dorazí do 16. 5., budou umístěny do alba fotografií s názvem „Děláte maminkám radost“ nacházející se na facebookovém účtu Pořadatele soutěže.

4. 3 Deset soutěžících, kteří získají u své fotografie nejvíce tzv. like do 23. 5. 12 hodin dostanou svou objednávku zdarma.

4.4 Výherci bude na jeho bankovní účet, ze kterého realizoval platbu své objednávky, vrácena do 31. 5. 2017 částka, kterou zaplatil za objednanou kytici. Výherci budou uveřejněni v příspěvku na sociální síti (Facebook) Pořadatele.

4.5 V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a fotografie na www.bellesfleurs.cz nebo na sociálních sítích Pořadatele. Výherce je oprávněn kdykoliv takto udělený souhlas odvolat.

5) Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:

10 x kytice s dopravou objednaná Soutěžícím v uvedeném termínu výše v minimální hodnotě 399 Kč a maximální hodnotě 5 000 Kč.

5.2 Kytice budou dodávány na 1 adresu v České republice v čase, který Soutěžící uvedl v objednávce.

6) Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a potvrzuje správnost údajů uvedených jím v soutěžní objednávce a zároveň dává v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas Pořadateli ke zpracování a uchování veškerých uvedených osobních údajů, a zároveň souhlasí se zasíláním marketingových a provozních novinek Pořadatele spojených s jeho činností, a to do okamžiku odvolání tohoto souhlasu. Účastí v soutěži dává Soutěžící souhlas také k tomu, že v případě výhry dodá Pořadateli fotografie s výhrou, které budou umístěny na sociálních sítích Pořadatele a webové stránce Pořadatele.

6.3 Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

6.4 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.5 Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 27. 4. 2017.

 

Upomínková služba
Radek
Přihlásit se.
| | $ | £ | CZ | EN | RU
| | $ | £